Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

6 timer 00 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

En opgave, der giver eleverne en god indflyvning til, hvad velfærdsteknologi er, hvordan det kan bruges, samt træner elevernes formidlingsevner. Velfærdsteknologi, hjælpemidler, digitale hjælpemidler, informationssøgning, refleksion

Beskrivelse

Forløbet kan bruges, som en god indføring til hvad velfærdsteknologi er, hvilke typer velfærdsteknologi der eksistere og hvordan teknologierne bruges. I forløbet skal elever selv ind og undersøge hvad velfærdsteknologi er og foretage informationssøgning omkring velfærdsteknologi, samt skal eleverne finde de velfærdsteknologiske løsninger, som de syntes er interessante og spædende. det er også et forløb der ligger op til at eleverne arbejder hands-on med teknologi

Hvis 21st skills indgår i forløbet, link til den rette kompetencenøgle i beskrivelsen på portalen.
Brug denne tekst i bunde af forløbsbeskrivelsen:
Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Teknologi i forløbet.
Du kan læse mere om kompetencen her: Teknologi

Læringsmål

  • Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde
  • Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.