Målgruppe

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

26 timer

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

ZBC har udviklet et bæredygtighedsprojekt, hvor eleverne bliver introduceret til den pædagogiske filosofi af Paulo Freire, udforsker og arbejder med naturen i børnehøje og overvejer, hvordan klimaforandringerne kan indtænkes i en pædagogisk aktivitet. I grupper skal eleverne formulere problemstillinger, der lægger op til udvikling, afprøvning, analyse og præsentation af en pædagogisk aktivitet. Følgende fag indgår i det tværfaglige projekt: psykologi i den pædagogiske praksis, kommunikation i den pædagogiske praksis, sundhed i den pædagogiske praksis, bevægelse og idræt samt natur og udeliv.

Beskrivelse

Forløbet er bygget op som en klassisk projektuge, hvor eleverne i grupper skal udvikle, afprøve, analysere og præsentere en pædagogisk aktivitet, der omhandler bæredygtighed med fokus på klimaforandringer.

Dag 1 er  introducerende og har til formål at give grupperne et solidt afsæt for ugens arbejde. Eleverne præsenteres for projektet og stifter bekendtskab med filosoffen Paolo Freire og hans tanker om, hvordan pædagogik kan hjælpe naturen. Der lægger ligeledes op til at se dokumentaren ”genopdagelse” af Phie Ambo. Derefter laves der mini-klimaundersøgelser med korte fremlæggelser for at kick-starte elevernes forståelse af ugens opgave. Herefter følger individuel og fælles brainstorm, networking og gruppedannelse. Når grupperne er dannet, arbejdes der med problemformulering, samarbejdsaftaler, tidsplaner samt aftale om vejledning med underviser. Til allersidst arbejder grupperne med indledende ideer til en pædagogisk aktivitet.

Hvor dag 1 er meget lærerstyret, er dag 2-4 i langt højere grad præget af selvstændigt arbejde i grupperne. Her skal eleverne udvikle deres aktivitet, afprøve den i virkeligheden og observere aktiviteten understøttet af et observationsskema til formålet. Der arbejdes sideløbende på det korte skriftlige produkt af ca. 3 siders omfang.

dag 5 klargør eleverne deres præsentation af aktiviteten. Præsentationen skal indeholde en forklaring af aktiviteten og tankerne bag, hvordan afprøvningen gik, og hvilke refleksioner det gav gruppen samt en demonstration af aktiviteten.

 

Læringsmål

Natur og udeliv – Avanceret

 • Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum.
 • Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.

Natur og udeliv – Ekspert

 • Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum.
 • Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling.

Psykologi i den pædagogiske praksis – Avanceret

 • Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier.
 • Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter.

Kommunikation i den pædagogiske praksis – Avanceret

 • Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og -metoder, til at indgå i dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre fagpersoner.

Sundhed i den pædagogiske praksis – Avanceret

 • Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, fysiske og sociale forhold.
 • Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed.

Sundhed i den pædagogiske praksis – Ekspert

 • Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde.
 • Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed.

Bevægelse og idræt – Avanceret

 • Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder.
 • Eleven kan planlægge og formidle forskellige sanse- og bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder.

Bevægelse og idræt – Ekspert

 • Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige sanse- og bevægelseslege i kreative og fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder.
 • Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse.

Læringsmål

 • Se alle læringsmål under forløbsbeskrivelse.
Jens Estrup Kongstad

Har du spørgsmål?

Jens Estrup Kongstad
Udviklingskonsulent og bæredygtighedskoordinator

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.