Arbejdsmiljø- og sundhedsprojekt, GF1

Målgruppe

EUD GF1, EUX

Fag / Emner

Omsorg, sundhed og Pædagogik, Grundfag (Dansk, matematik, sprog)

Varighed

16 timer 30 minutter

Fagområde

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Eleverne skal arbejde med arbejdsmiljø og sundhed ud fra nogle videoer og situationer, som de bliver præsenteret for. Det er meget plug’n’play uden den store introduktion til emnerne og eleverne skal bruge digitale medier og apps i deres produktion. Kommunikation, arbejdsmiljø

Dette forløb er blevet downloadet af 18 brugere

Læringsmål

  • Samfund og sundhed 1. Eleven indgår i diskussioner og formidler aktuelle problemstillinger om grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
  • 5. Eleven forklarer med egne ord betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form.
  • Arbejdspladskultur 4. Eleven diskuterer arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd.
  • Arbejdsplanlægning og samarbejde 5. Eleven samarbejder med andre om løsning af opgaver.
  • Faglig kommunikation 3. Eleven søger efter og bruger relevante informationer og procedurebeskrivelser.

Beskrivelse

I grupper skal eleverne ind omkring arbejdsmiljø og sundhed, hvor de skal fremstille video, tegnefilm og andet inden for emnerne. De bliver sat i situationer, hvor de skal reflektere og finde løsninger ud fra nogle situationer
Det kunne være en mulighed for eleverne at bruge green screen til at låse opgaven. Se opgaver her på Portalen

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.