Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

8 timer 00 minutter

Uddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Velfærdsteknologi (Øst)

Appinux er et dokumentationssystem, som bruges i praksis. Eleverne kan få lov at føre journal, udføre diverse standardiserede formularer, tests og triagering samt skærmbesøg på fiktive borgere. Det hele kan følges live på en observationsskærm i klassen samt andre løsninger inden for telemedicin.

Beskrivelse

At prøve at dokumentere i et rigtigt dokumentationsystem, giver liv til en case eller storyline og gør den meget mere praksisnær. Vi har åbnet op, så eleverne selv kan oprette borgere (ikke redigere efterfølgende), hvis det giver mening eller bruge de eksisterende borgere, som vi har lagt ind. Underviserne kan også selv lægge borgere ind samt redigere i dem. Det er dog vigtigt, at man som underviser kun redigere i de borgere, som ens elever eller en selv har lavet, da de eksisterende borgere er knyttet op på andres skolers cases og storylines

Ønsker du at arbejde (videre) med det 21. århundredes kompetencer, så indgår denne Kommunikation i forløbet. Du kan læse mere om kompetencen her: Kommunikation

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at sammenholde og varetage dokumentation samt kunne finde og udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.
  • Eleven kan anvende viden om mundtlig og skriftlig kommunikation til selvstændigt at varetage dokumentation samt kunne udveksle data i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.
  • Eleven kan anvende viden om kommunikation og betydning af ligeværdige relationer til at reflektere empatisk i mødet med borgeren/patienten og de pårørende. over etiske dilemmaer og handle

Materialet er blevet downloadet af 30 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.