Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

5 timer 30 minutter

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Velfærdsteknologi (Øst)

Opgave med oplæg, der tager udgangspunkt i snoezel og sanseintegration, og hvordan elever vil bruge det i praksis i et sanserum. Det er en bred opgave, der henvender sig både til det pædagogiske område og SOSU-området. Arousal, stimuli, SMTTE-model

Beskrivelse

Opgaven kommer ind over sanserne og snoezel-begrebet, hvor eleverne skal planlægge en snoezel-aktivitet for en borger. Det kan være en autistisk dreng, der er udadreagerende eller dement dame, der sidder og sover det meste af tiden. Emnet vælger eleverne selv ud fra deres valgte borger. Opgaven kan bruges uden at have adgang til et sanserum, men det er en fordel, at eleverne får adgang, så de kan afprøve teknologierne i praksis

Læringsmål

  • Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med den pædagogiske målgruppe
  • Pædagogik mål 1 Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring
  • Digital kultur mål 6 Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske målgruppe.
  • Bevægelse og idræt mål 6 Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne handlekompetencer gennem fysisk aktivitet.

Materialet er blevet downloadet af 15 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.