Elevhjørnet er et webinar som tager et relevant emne eller tema op. Dette vil blive drøftet af f.eks. fagfolk, elever, brugere, undervisere og eventuelle teknologier der kan understøtte emnet/temaet vil blive vist og gennemgået. Formålet er at at tage udgangspunkt i elevens perspektiv og få forskellige vinkler på emnet/temaet.