Videnscentret tilbyder

Her kan du se en samlet oversigt over, hvad Videnscentret tilbyder af udstyr, kurser og Popop-centre

Man  skal være tilknyttet en SOSU-skole i Østdanmark for at booke vores udstyr. For at downloade vores forløbsmateriale her på Portalen, skal man være oprettet som bruger og have tilknytning til en SOSU-skole.

PopUp center
Videnscentrets PopUp-koncept er udarbejdet med henblik på at opkvalificere underviserne til selv at låne teknologierne til undervisning efterfølgende. Videnscentret pakker bilen med et blandet sortiment eller et bestemt område – eksempelvis VR, demens eller spisesituationer, som vi kommer ud og stiller op. Vi kan stille PopUp Centret op i et klasselokale til et specifikt hold eller et sted på skolen, hvor der er mulighed for at mange elever og undervisere kommer forbi. Der skal som minimum være 30 elever og 1-2 undervisere.

Materialekatalog/udstyr til booking
Vores materialekatalog opdateres løbende. Materialekataloget giver et overblik over, hvilke materialer Videnscentret har. Ud for hver teknologi ligger der en QR-kode, hvor man kan finde information om produktet. Vi har så vidt muligt tilknyttet undervisningsforløb og inspiration til teknologierne. Teknologierne kan bookes til undervisningsbrug. Enkelte dele kan ikke bookes – eksempelvis loftlift og psykiatriseng, men det er muligt at komme til SOSU H og bruge teknologierne.

Kurser
Vi udbyder løbende opkvalificeringskurser til undervisere. De vil kunne ses her på Portalen på forsiden under aktiviteter

For at booke materiale, PopUp, kurser, Praksis Labs eller andet – send en mail til: videnscenter@sosuh.dk