Livestreaming på Folkemøde Bornholm

Dato / Tid

12. juni 2019

Kl. 14:45 - 15:45

Sted

FOA teltet Bornholm

Virtuelt faglærernetværksmøde – vil du være med?

Videnscentrene Øst og Vest afholder et virtuelt faglærernetværksmøde på Folkemøde Bornholm

Faglærernetværksmødet tager udgangspunkt i følgende punkter:
– Hvad er velfærdsteknologisk dannelse?
– Fra præstationstænkning til læringstænkning
– Hvordan kan 21st century skills sættes i spil?
– Hvordan kan begrebet anvendes i undervisningen?

Ikke kun praktisk-tekisk kunnen, men også kulturel viden, social viden og kompetencer, hvor forholdet
mellem menneske og teknologi berører omsorgsfaget, fx. kerneværdier som etik, relationer og nærhed

Skriv en kommentar