Inddragelse af tryghedsskabende teknologi i undervisningen

Dato / Tid

14. juni 2023

Kl. 13:00 - 15:00

Sted

SOSU H
Skelbækgade 1, København K

Lokale 2.19

Bliv klædt på til at anvende tryghedsskabende teknologi og bliv inspireret til at inddrage teknologien i din undervisning.

Hvem henvender kurset sig til?

Videnscenter for velfærdsteknologi inviterer til et spændende kursus i samarbejde med Mari Electronics, hvor du introduceres til deres censor Elsa og bliver klædt på til at kunne inddrage den i din undervisning.

På kurset vil vi arbejde med følgende læringsmål:

  • at bruge censoren og dertilhørende program
  • hvordan du kan inddrage censoren i din undervisning, fx om tryghedsskabende teknologier, tidlig opsporing, demens, forebyggelse og sundhedsfremme
  • hvordan plejepersonalet kan bruge censoren til at identificere potentielle risici og reagere hurtigt i tilfælde af nødsituationer eller fald.
  • hvordan plejepersonalet kan analysere data, der er indsamlet af censoren og få indblik i beboernes daglige rutiner, vaner og behov. Dette kan hjælpe med at tilpasse plejen og støtten til hver enkelt beboer og sikre, at de får den rette pleje på det rette tidspunkt.
  • hvordan kan censoren hjælpe med at identificere risikofaktorer, der kan føre til fald.
  • hvordan plejepersonalet kan anvende data fra teknologien til tidlig opsporing af sygdomstegn og sygdom.
  • hvordan plejepersonalet kan analysere data fra censoren til at få en bedre forståelse af, hvordan ressourcerne på plejehjemmet kan optimeres.
  • at få en drøftelse om de etiske overvejelser og juridiske regler i forbindelse med anvendelse af tryghedsskabende teknologi som censor på plejehjem

Vil du høre mere om kurset og eventuelt tilmelde dig, kontakt velfærdsteknologisk konsulent Olena Jørgensen ojo@sosuh.dk