Internationalt projekt

Dato / Tid

3. oktober 2023 - 4. oktober 2023

Kl. 10:00 - 16:00

Sted

SOSU Nord, På Sporet 8A, 9000 Aalborg

Videnscenter for Velfærdsteknologi stiller 25 pladser til rådighed for SOSU-skolerne og deres udviklingspartnere (max. 3 pladser pr. skole) for deltagelse i 2-dages Teacher Training Workshop, som gennemføres af ERASMUS D-LIGHT Network projektet på SOSU Nord den 3. og 4. oktober 2023.

Formål med projektet

ERASMUS D-LIGHT Network projektet har til formål at udvikle metodikker til at identificere fælles kompetenceudviklingsbehov indenfor uddannelse og efteruddannelse til ældrepleje – som kan anvendes i tværnationale samarbejder mellem relevante skoler og erhvervsuddannelser.

På basis af identificerede fælles behov udvikler projektet derefter modeller for fælles digitale læringsløsninger til disse behov – som kan udvikles i fællesskab mellem skoler i flere lande og anvendes overalt i EU.

Med fokus på at udbrede erfaringen med disse metoder og udviklingsprocesser til flere undervisere og udviklere samler ERASMUS D-LIGHT 25 deltagere fra projektets partnere til Teacher Training Workshop i Aalborg. Og for at give flere danske SOSU-skoler muligheden for at få indblik i projektets metoder og samarbejde – samt etablere netværk til projektet og dets partnere – har vi i Videnscentret besluttet at udvide workshoppen med et tilsvarende antal danske deltagerpladser, som tilbud til skolerne.

Hvem kan deltage?

Som SOSU-skole kan I tilmelde et deltagerteam på 1-3 personer som kan omfatte internationale koordinatorer med ansvar for partnerskaber i EU, udviklere af digitale læringsløsninger med interesse i internationalt samarbejde og/eller repræsentanter for centrale samarbejdspartnere i internationale aktiviteter på skolen. Det er gratis at deltage i workshoppen, hvor der vil være fuld forplejning indenfor programmet på de to dage. Tilmeldinger er gældende for begge dage.

Detaljeret program for workshoppen publiceres her på siden ca. 1. september og der er tilmeldingsfrist 15. september.

Informationsflyer om workshoppen kan downloades her

Har du spørgsmål: Peter Wendelbo, Projektleder, ERASMUS D-LIGHT Network, pewe@sosunord.dk