Fra Videnscenter til klasseværelse

Dato / Tid

6. maj 2021

Kl. 13:30 - 15:30

Sted

Online

Hvordan får du implementeret velfærdsteknologier og inddraget al det undervisningsmateriale, instruktionsfilm, podcast mm, der ligger tilgængeligt på Videnscenterportalen i undervisningen?

Videnscentret afholder Fra Videnscenter til klasselokalet, målrettet undervisere på pædagogisk assistentuddannelse.

Arrangementet er virtuelt og vil indeholde

  • introduktion og afprøvning af forskellige relevante teknologier
  • gennemgang af hvor man finder al undervisningsmateriale, instruktionsfilm, apps, podcast mv på portalen
  • mulighed for at forholde sig konstruktivt til, hvorledes materielset kan implementeres i egen undervisningspraksis.

Arrangementet er lukket for flere deltagere. 

Hvis du er interesseret i et tilsvarende et arrangement målrettet dit team, så kontakt os og vi vil i samarbejde med dig/jer sammensætte et program videnscente@sosuh.dk

Skriv en kommentar