Arrangementet 2023

Dato / Tid

1. februar 2023 - 31. december 2023

Kl. 2:00 - 3:00

Sted

Forskellige SOSU-skoler i Danmark

I 2023 kan du deltage i forskellige arrangementer og kurser arrangeret af Videnscenter for Velfærdsteknologi

Glæd dig bl.a. til:

  • Netværksgrupper inden for VR, Teknologiforståelse og hybride læringsrum
  • Faglærernetværksdage hvor vi sammen med eksperter og oplægsholdere fordyber os inden for et givent tema
  • Kurser inden for ambassadørkorps, 21. århundredes kompetencer
  • Messer og konferencer om implementering af velfærdsteknologier og VR
  • MasterClass
  • SOSU-skolernes bæredygtighedsdag

På nedenstående link kan du se en oversigt over alle arrangementer og kurser i 2023.

Tilmelding

Du tilmelder dig et arrangement ved at sende en mail til den ansvarlige videnscenterkoordinator.

Alle vores arrangementer er gratis at deltage i og foregår enten online eller fysisk (i nogle tilfælde også hybrid).

 

Vær opmærksom på dato, lokation to tidspunkt kan ændres.