Christian har i sit arbejde fokus på:

  • Grøn omstilling og bæredygtig transformation på alle landets 14 SOSU-skoler
  • Koordination af bæredygtighedskoordinatorer samt opbygning af bæredygtighedsnetværk på tværs af landets 14 SOSU-skoler
  • Kortlægning af baseline for bæredygtighedsindsatser for skolerne mhp. strategisk og operationel udvikling
  • Workshops målrettet undervisere og ledelsesgrupper ifm. bl.a. verdensmål i undervisningen og bæredygtighed i uddannelsesinstitutionen
  • Strategi-, undervisnings- og driftsudvikling ifm. grøn omstilling og bæredygtighed
  • Samarbejde og partnerskaber mellem samfundsaktører og -institutioner til fremme af bæredygtighedsdagsordenen – kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, tænketanke mm.
  • SoMe (LinkedIn og Instagram), Videnscenterportalsnyheder og nyhedsbreve
  • Budgetstyring, regnskab af puljen med grøn omstilling og bæredygtighed
  • Samarbejde mellem øvrige 10 videnscentre og opbygning af erfaringsnetværk med øvrige bæredygtighedskonsulenter
Christian Greve

Christian Greve
Bæredygtighedskonsulent