Videnscenter for velfærdsteknologi har deltaget i Bornholms uddannelsesmesse (BUM) på Campus Bornholm, sammen med Bornholm Sundheds- og sygeplejeskole.

BUM er en inspirerende uddannelsesmesse, hvor unge og deres forældre kan blive afklaret omkring valget af ungdomsuddannelse og samtidig blive klogere på, hvordan fremtidens arbejdsmarked former sig, både på Bornholm, i Danmark og ude i den store verden.

Uddannelsesmessen blev besøgt af ca. 1500 besøgende udskolingselever samt lærere og forældre.

Videnscenter for velfærdsteknologi havde taget et bredt udsnit af velfærdsteknologier med og særligt hopspots og Mototiles til fysisk aktivitet samt Raizer mobile løftestol var populære på dagen.

Koordinator fra Videnscenter for velfærdsteknologi, Jeanne Juul Hørdum, blev interviewet af TV2 Bornholm omkring Videnscenterer for velfærdsteknologi´s deltagelse på BUM.

Se indslaget her, hvor Jeanne fortæller lidt om nogle af teknologierne på Videnscenter for velfærdsteknologi´s stand (ca. 2.35 min inde i udsendelsen): Videnscenter på TV2 Bornholm