Videnscentrets arrangementskatalog for 2024 er klar

Glæd dig bl.a. til:

  • Netværksmøder inden for VR, Teknologiforståelse og hybride læringsrum
  • Faglærernetværksdage hvor vi sammen med eksperter og oplægsholdere fordyber os inden for et givent tema
  • Kurser inden for 21. århundredes kompetencer og teknologiforståelse
  • Messer og konferencer om implementering af velfærdsteknologier og VR
  • MasterClass
  • SOSU-skolernes bæredygtighedsdag

Se arrangementskataloget her: