Ældreminister Mette Kierkgaard og udenrigsminister Las Løkke Rasmussen var på besøg hos Videnscenter for Velfærdsteknologi på SOSU H, for ar få viden og inspiration til ny ældrelov.

Velfærdsteknologier på landets sosu-skoler

Under besøget var der fokus på brugen af velfærdsteknologier i uddannelserne og samarbejde med koordinatorerne på landets sosu-skoler. Desuden blev der stillet skarpt på implementering og samarbejde på sektor niveau.

Det var nogle spændende timer hvor også Brøndbys borgmester Kent Max Magelund, SOSU H´s bestyrelsesformand Nanna Højlund, SOSU H´s direktør Jeppe Poulsen og uddannelseschef på SOSU H Mette Grønvaldt deltog.

Efter introduktion til videnscentrets arbejde, var ministrene på rundvisning i praksis lab. Her stod de velfærdsteknologiske konsulenter klar, til at vise teknologier samt drøfte muligheder og udfordringer ved brug af velfærdsteknologiske løsninger indenfor ældreområdet.

I rundvisningen overværede ministrene også hvorledes skills eleverne øver forud for konkurrence. Ældreminister Mette Kierkgaard prøvede desuden at blive hjulpet op fra gulvet, med hjælp af den mobile løftestol Raizer.

I besøget deltog desuden elever fra både PAU og SSA uddannelsen, der på fornemste vis, fortalte hvorledes de anvender velfærdsteknologier både på skole og i praksis.

Bestyrelsesformand Nanna Højlund introducere til videnscentret
Daglig leder af videnscenteret Griet de Place fortæller om videnscentrets arbejde og videndelingeling på landets sosu-skoler
Klar til rundvisning ved videnscenterchef Maj Britt Weidinger
Velfærdsteknologiske konsulenter Lars Jørgensen og Olena Jørgensen fortæller om smart home og døgnrytmelys
Velfærdsteknologiske konsulenter Jeanne Juul Hørdum og Maria Meyer introducere til hvorfor og hvorledes man arbejder sansestimulerende
Ældreminister afprøver Raizer.
I videnscentrets showroom demonstrerede Lars Jørgensen og Olena Jørgensen forskellige velfærdsteknologiske løsninger, herunder brug af sensorer og medicinrobotter
Demonstration af hvorledes der skan anvendes skærme i omsorgsarbejdet
Medicinrobotten gennemgås
....Der lyttes interesseret
Alle blev inspireret under besøget
Dialog med skolens elever om brug af velfærdsteknologier
PAU og SSA elever med ministrene