Spændende dag med kodning for GF 2 elever på SOSU Østjylland

Hvad giver en dag med kodning, leg og kreativitet koblet med fagmål omhandlende kommunikation og samarbejde? Spørger du vores GF2-elever i Silkeborg giver det energi, flow, mod til at prøve, trykke og dimse. Det giver forståelse for teknologi og så giver det samarbejde på mange plan og ikke mindst en interesse for at kommunikere og hjælpe hinanden.

Transfer er vigtigt og det gav udfordringer at koble en drone til praksis, men en debriefing fik eleverne til at komme med en masse input som gav dem forståelse for koblingen.

Det var en anderledes, men god dag for både elever og undervisere. En dag som gav erfaring i inddragelse af teknologi i undervisningen. En dag som gav erfaring i at tænke lidt anderledes og en dag hvor vi skiftede klasserummets faste pladser ud med et lokale uden egentlige pladser. En dag hvor vi som undervisere kom lidt til kort når teknologien svigtede og ikke helt gjorde som vi ville. Men en dag som helt sikkert tåler mange flere gentagelser.