Konference: SOSU-læring i fokus

ForskningsCenter for Uddannelse på SOSU-området (FoCUS) er et forsknings-, videns- og arbejdsfællesskab for forskere og uddannelsesaktører, der delen en særlig interesse for viden om SOSU-uddannelserne.

Den 30. august afholdte FoCUS i samarbejde med med SOSU Østjylland og SOSU Randers konference. Der var god energi, engagement og ikke mindst en oplevelse af fællesskab da 150 konference deltagere var samlet under overskriften SOSU-læring i Fokus.

Dagen var bygget op med en blanding af oplæg, rundbordssamtaler og Poster Session, hvor nogle af alle de spændende projekter der sker på SOSU skolerne blev præsenteret.

Du kan læse mere om FoCUS og konferencen herSOSU-læring i fokus

Videnscentret deltog med på Poster Session

Videnscentret havde fornøjelsen at præsentere to projekter:

Cellens opbygning:

Velfærdsteknologisk konsulent Lars Jørgensen fra SOSU H. I dette projekt bygges der 360 graders film, en 360 graders app og 5 animationsfilm om cellens opbygning, så SOSU-eleverne kan se og udforske cellen, på en anden måde end ved at se et billede i deres grundbog.

Vil du vide mere, så kontakt Lars laj@sosuh.dk

360 VR film – Den sidste tid og demens i hverdagen

Velfærdsteknologisk konsulent Ingrid Laursen fra SOSU STV. I dette projekt har videnscentret i samarbejde med fagpersoner og produktionsselskabet Styrvolt produceret to 360 graders film, om temaerne: Den sidste tid & døden samt hverdagen i hjemmet med demens. Filmene viser forskellige små situationer fra hverdagen, som eleverne kan bruge til observationer og/eller som udgangspunkt for planlægning af en faglig indsats-

Vil du vide mere, så kontakt Ingrid stvila@sosu-stv.dk