Den 13. juni afholdte Social- og Sundhedsskolen på Diakonissestiftelsen pædagogisk dag med fokus på bæredygtighed.

Det overordnede mål med dagene er at sikre integrationen af arbejdet med bæredygtighed i de læseplaner, der arbejdes ud fra, og dermed også sikre integrationen i den daglige undervisning.

På denne første af de to dage var fokus dels at sikre en fælles forståelse af bæredygtighedsbegrebet og dels at se på, hvordan vi allerede arbejder med bæredygtighed i undervisningen. Først blev der sat fokus på dette gennem en introduktion og fælles drøftelse. Derefter arbejdede deltagerne i deres respektive teams med at fokusere på de enkelte læseplaner og drøfte, hvordan og hvor der allerede arbejdes med bæredygtighed.

På dag 2, som finder sted i november, vil fokus være på, hvad vi kan gøre mere.

Opgaven i den mellemliggende periode går ud på at være opsøgende i forhold til netop dette spørgsmål.

Ønsker du et lignende arrangement på din skole, så kontakt den lokale bæredygtighedskoordinator eller velfærdsteknologisk koordinator