Kan sensorer og AI være en del af løsningen på personalemanglen?

I år 2030 vil der mangle 40.000 sundhedspersoner og i år 2045 vil dette tal være 100.000. Hvad skal vi / hvad kan vi stille op med denne udfordring?

AI og sensorer kan være en del af løsningen, men sætter også nye krav til medarbejderne

Velfærdsteknologiske konsulenter Mikkel Gram Hansen og Lars Jørgensen sætter i denne artikel hos CareTech, fokus på, hvorledes de ser AI og sensorteknologi som en del af løsningen på personalemanglen. Desuden sætter de skarpt på hvordan uddannelsessystemet kan være en medspiller i denne udfordring.