Videnscentret udbyder målrettede kurser

I videnscentret tilbyder vi at afholde målrettede kurser på landets SOSU-skoler

På alle landets SOSU skoler, er der ansat videnscenterkoordinatorer, som blandt andet arbejder på at implementere velfærdsteknologier og digitale læringsmaterialer i undervisningen. En måde at at gøre dette på, er ved at afholde kurser for lærergrupper, hvor der arbejdes med specifikke emner eller temaer.

Er du interesseret i høre mere om, hvorledes videnscentret kan være med til at støtte op om implementeringen, så kontakt den lokale videnscenterkoordinator eller skriv til videnscenter@sosuh.dk.

Som inspiration kan nævnes, at vi i den seneste tid har afholdt lokale kurser med følgende temaer:

  • Brug af StudieTube i undervisningen
  • VR workshop
  • Velfærdsteknologi og ergonomi i forbindelse med forflytninger