Fælles sprog 3 - dokumentationsplatform

Med udgangspunkt i at skabe så praksisnær undervisning har SOSU-skolerne længe ønsket at kunne bruge eksisterende systemer som f.eks. Nexus og Cura.

Derfor udviklede SOSU Esbjerg i samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi et system baseret på FSIII, som alle SOSU-skoler vil kunne bruge. Med systemet kan eleverne kombinere det lærte i undervisningen med dokumentation.

FS3-dokumentationsplatformen er udviklet med henblik på at tilbyde eleverne en intuitiv og brugervenlig platform, der bygger på de samme funktioner og værktøjer, som man kender fra dokumentationsplatforme, der anvendes i praksis. Eleverne lærer at arbejde med en dokumentationsplatform på en måde, der er relevant for deres fremtidige arbejde.

Med platformen kan eleverne:

  • Oprette fiktive borgere
  • beskrive alt fra generelle oplysninger til helbredstilstande, funktionsevnetilstande, medicin/observationer til relevante målinger
  • koble hinanden på og samarbejde/ dokumentere om den samme borger
  • Downloade en rapport med alle notater og målinger, som kan afleveres til underviseren.

At eleverne kan oprette borgere efter behov, kan være en særdeles nyttig funktion i undervisningen, da det giver eleverne mulighed for at træne deres dokumentationsfærdigheder på en realistisk måde. Samtidig udvikler de deres evne til at tænke analytisk og systematisk.
Dokumentationsplatformen kan også anvendes til at træne skriftlig dansk.