Spændende dag for Pædagogisk Assistent undervisere

Hvorfor er bæredygtighed i en pædagogisk assistents praksis relevant ud fra et dannelses- og uddannelsesperspektiv? Hvordan kan vi se eksempler på det i praksis? Det var to af hovedemnerne, da Videnscenter for Velfærdsteknologi onsdag den 19. april 2023 afholdt arrangementet 'Faglærernetværksmøde' med PA-underviserne fra landets 14 SOSU-skoler.

Arrangementet sker som led i en større udviklingsproces, hvor Videnscenter for Velfærdsteknologi er godt i gang med at initiere, understøtte og bidrage til et øget fokus og vidensniveau inden for den bæredygtige omstilling og verdensmålsdagsordenen. Èn af drivkrafterne bag implementeringsprocessen er bæredygtighedskonsulent Christian Greve, der udtaler: “Vi har mange bolde i spil hos VFV og jeg har set frem til at kunne indsnævre og zoome ind på et emne, der tilfalder PA-underviserne og ikke mindst komme med praksisnære eksempler. Det glæder mig, at der på dagen var stor interesse og jeg håber, at deltagerne havde en udbytterig dag.”

Faglærernetværksmødet er en årlig begivenhed arrangeret af Videnscenter for Velfærdsteknologi, der varierer i tematik og indhold. I år lagde SOSU Fyn lokaler til, hvor vi befandt os i det inspirerende lokale ‘Hjerterummet’, der både inviterer til nærhed såvel som kreativitet. Det kom bl.a. til udtryk, da der undervejs var planlagt en mini-workshop for underviserne: Her arbejdede underviserne med stop motion-film, hvor de skulle skabe en fortælling ét eller flere af verdensmålene. En stor tak til Trine Søberg og Lene Munk Larsen, der også er koordinatorer ved Videnscenter for Velfærdsteknologi, for at hjælpe med dagens indhold og afvikling.

Videnscenter for Velfærdsteknologi havde på dagen inviteret to oplægsholdere: Lektor ved DPU Jonas Lysgaard og børnehaveleder ved Børnehuset Løvbakken Tine Salomonsen, der henholdsvis fortalte om samspillet med pædagogik, bæredygtighed og uddannelse; og praksisnære eksempler på bæredygtighedsaktiviteter, dannelse og viden om bæredygtighed i en børnehave med henvisning til bl.a. dagtilbudsloven og den styrkede læreplan.

Begge oplæg blev taget godt imod og én af dagens hovedarkitekter, koordinator ved Videnscenter for VelfærdsteknologiMaria Meyer kommenterede: “Begge oplæg havde til formål at være til inspiration for skolernes PA-undervisere – både på et delvist filosofiske og videnskabsteoretisk plan, som kan være en smule langhåret, men i høj grad omhandler “the why”-spørgsmålet, mens det også tages til et helt konkret og praksisnært eksempel, der besvarer “the how”-spørgsmålet”. Det var fantastisk at opleve deltagernes gejst under begge oplæg – og vi er ret sikre på, at vi kommer til at holde flere faglærernetværksmøder med bl.a. ssa- og ssh-underviserne som målgruppe.”

Arrangementet er blot et af flere af slagsen, hvor Videnscenter for Velfærdsteknologi kaster lys over bæredygtighed på SOSU-området. Det næste arrangement er en MasterClass om Uddannelse til Bæredygtig Udvikling

Velkomst ved velfærdsteknologisk konsulent Maria Meyer

Oplæg ved Jonas Lysgaard, lektor ved DPU

Oplæg ved Tine Salomonsen, Børnehaveleder ved Børnehuset Løvbakken

Den eksperimenterende tilgang afprøves