Videnscenterkoordinator Lars Jørgensen giver i denne artikel sit syn på fremtidens velfærdsteknologi

Vil fremtidens plejehjem være fyldt med dimsedutter?

Vi ser ind i en fremtid med flere ældre og færre medarbejdere til at give den enkelte den omsorg og opmærksomhed der kræves. Måske kan velfærdsteknologier være en del af løsningen på denne udfordring?

Velfærdsteknologisk konsulent fra Videnscenter for Velfærdsteknologi, Lars Jørgensen, giver her sit bud på fremtidens nye teknologier.