Internationale besøg i Videnscenteret 

I Videnscenteret arbejder vi på at skabe stærke partnerfællesskaber. Vi har erfaret, at der er stor interesse for velfærdsteknologi i udlandet, og videnscenteret bliver løbende kontaktet af diverse udenlandske samarbejdspartnere med fokus på vidensdeling

I oktober måned har vi haft 3 udenlandske besøg, og der er et kommende besøg fra Frankrig ultimo november.

Besøg fra Island

I starten af oktober har vi haft 2 medarbejdere fra Island på besøg i videnscenteret. Vores islandske gæster arbejder for Reykjavik kommune, og formålet med deres besøg i Dk var at blive inspireret af de teknologier, som benyttes i den danske ældrepleje, og undersøge mulighederne for implementering af teknologierne på Island. Videnscenterchef Maj Britt Weidinger og velfærdsteknologisk konsulent Olena Jørgensen var ”værter” for gæsterne. De talte med vores islandske gæster både om de mange ligheder og uligheder mellem den danske og islandske ældrepleje, samt de krav det stiller til teknologierne. Vores gæster var meget interesseret i medicindoserings- og medicinadministreringsteknologier samt sensorble-teknologier, da der bl.a. er større geografiske afstande på Island, hvor plejepersonalet bruger meget tid på transport.  Desuden blev sosu-uddannelserne og deres rolle i fremtidens ældrepleje drøftet. Vores gæster fik prøvet vores VR-spil ”Medicinrum”, hvor de fik mulighed for virtuelt at dosere medicin. Dette blev velmodtaget af gæsterne, som var godt begejstret for anvendelse af VR i undervisning af sosu-elever.

Besøg fra Norge

Udover besøget fra Island har videnscenteret haft fornøjelsen af at byde gæster fra Norge velkommen. Det var velfærdsteknologisk konsulent Mikkel Gram Hansen, som tog imod vores norske gæster, som kom fra en erhvervsskole i Oslo. Formålet for deres besøg var at veksle erfaringer inden for digital vejledning og fjernundervisning af voksne deltagere. Desuden ønskede vores norske gæster at fokusere på brugen af velfærdsteknologi i undervisningen indenfor sundhedsfag. Mikkel viste videnscentrets velfærdsteknologier frem og fortalte om hvordan vi laver TechTimen, der er en virtuel fremvisning af velfærdsteknologier med mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

 

Besøg fra Canada

Den sidste besøg var fra Canada og var arrangeret af den canadiske ambassade i Danmark. Der var 23 besøgende, som kom fra social- og sundhedssektoren i Canada. Det var Videnscenterchef Maj Britt Weidinger og velfærdsteknologisk konsulent Olena Jørgensen, som tog imod den canadiske delegation. Formålet med deres besøg var erfaringsudveksling og få inspiration fra den danske social- og sundhedssektor. Maj Britt og Olena fortalte gæsterne om SSH/SSA-uddannelsen. Gæsterne var meget nysgerrige og stillede mange spørgsmål både til uddannelserne, skolesystemet og ældrepleje i Danmark. Delegationen blev desuden vist rundt i SOSU H´s praksis lab og blev introduceret til velfærdsteknologierne, som bliver brugt i ældreplejen i Danmark. Vores canadiske gæster blev inspireret af sanserummet og har talt om, hvordan dette kan implementeres i Canada på flere plejehjem. Besøget sluttede af med hands-on afprøvning af velfærdsteknologi i praksis lab, hvor der var en god snak om teknologierne, borgernes livskvalitet og etikken i forbindelse med anvendelse af velfærdsteknologi i ældreplejen.

Besøg fra Frankrig

I ultimo november er der et besøg fra Frankrig, som bliver arrangeret af den franske ambassade. Vi glæder os til at tale med vores gæster om velfærdsteknologi, og om hvordan vi kan være med til at opkvalificere vores elever i at være med til at skabe en bæredygtig ældrepleje.