Der er lagt op til en spændende dag, når Videnscenter for Velfærdsteknologi inviterer til konference den 2. november

Bæredygtige uddannelser og stærke partnerskaber

 Videnscenter for Velfærdsteknologi vil gerne invitere jer til en spændende konference, med fokus på bæredygtige uddannelser og stærke partnerskaber.

Foruden konferencen vil der blive mulighed for at besøge vores messe, hvor 35 virksomheder vil præsentere og gå i dialog med jer om deres produkter indenfor velfærdsteknologi og digitale løsninger. Som noget nyt i år har vi et område med startup virksomheder. Desuden vil VELUX FONDENs mobile SynsExpo eksperimentarium, også være på skolen.

Konferencen henvender sig til videns-institutioner, uddannelsesinstitutioner, undervisere, kommuner, regioner, virksomheder og andre interessenter. Altså alle, der ønsker at networke og være i dialog med andre aktører om innovative- og udviklingsmæssige processer.

  • Konferencen afholdes på SOSU H, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby
  • Tilmelding med navn, firma, stilling og e-mail til videnscenter@sosuh.dk
  • Det er gratis at deltage

Program

8.45-9.15 Kaffe, croissant og networking

9.15-9.30 Dagens program v/Maj Britt Weidinger, Videncenterchef, Videnscenter for Velfærdsteknologi

9.30-9.45  Velkommen v/Jeppe Rosengård Poulsen, Direktør, SOSU H

9.45-10.30        Hvordan skaber vi en omstilling, der både er grøn og social? v/Anders Holst Bodin, Leder af klimaakademiet, Ph.d. og forfatter

  • Bæredygtighed er et populært begreb, men hvad mener vi egentlig med ordet? Dette oplæg giver et overblik over konferencens tema og dykker ned i forståelsen af både social- og miljømæssig bæredygtighed. Formålet er at bygge bro fra klimaviden til konkret handling i deltagernes egen hverdag.

10.30-10.50      Pause

10.50- 11.20     Fremtidens fagprofessionelle – om mennesker og velfærdsteknologi v/Pia Palnæs Hansen, Rektor, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

  • Hvordan får vi styrket vidensgrundlaget for de mennesker der modtager velfærdsydelser og hvordan kan vi præge social- og sundhedsuddannelserne i retning af, at kunne matche behovet for omsorg og pleje hos fremtidens brugere af sundhedssektoren?
  • Afsættet bør være en tværfaglig indsats, der favner væsentlige områder af sundhedsvæsenet og tilpasses den samfundsmæssige, teknologiske og videnskabelige udvikling. Oplægget præsenterer det igangværende forskningsprojekt ’Livskvalitet og værdiskabelse hos patienter med KOL-kuffert’. Projektet inddrager såvel social- og sundhedsassistenter som sygeplejestuderende i gennemførelsen.

11.30-12.00      Uddannelsessektorens arbejde med bæredygtighed og verdensmål: Sådan arbejder Videnscenter for Velfærdsteknologi med bæredygtighedsprocesser v/Christian Greve, Bæredygtighedskonsulent, Videnscenter for Velfærdsteknologi

  • Uddannelsessektoren bør systemisk forstås som en vigtig spiller i den bæredygtige omstilling på lige fod med erhvervsliv, forvaltninger og andre ”systemer”. Hvilke udfordringer står social- og sundhedsskolerne overfor set i lyset af uddannelsessektorens transformation? Hvordan lever vi op til vores høje idealer om ambitioner, høj faglighed og god trivsel? Og hvad betyder det overhovedet, at man som skole bliver ”bæredygtig”?
  • Oplægget udfordrer nuværende tænkevaner, organisatoriske konstellationer, ledelsesforståelse og undervisningsudvikling i en bæredygtig ramme.

12.00-13.00      Frokost og besøg på messen. Kaffe og kage

13.00-13.40      Hvilken historie fortæller vi når vi taler om digitale løsninger, robotter og maskiner til plejesektoren? v/Anne-Marie Hall, Amazing Hall, True Storytelling indenfor sundhed

  • Er det tid til en ny fortælling, der handler om at tænke velfærdsteknologi ind som en support til egenomsorg? Er det et partnerskab mellem menneske og teknologi, der skal fortælles eller er vi klar til en anden fortælling, der handler om intelligent brug af digitale løsninger, gjort med det emotionelle og hele menneske i fokus?

13.50-14.30      Vi skal skabe radikal innovation sammen med kommunerne – alt andet er for sent hvis vi skal bevare en ordentlig fremtid for vore ældre v/Peter Julius, CEO og Partners, Public Intelligence

  • Teknologi er stadig en stor del af løsningerne, men der skal helt andre metoder og tanker til, hvis vi skal se at få høstet de gevinster som alle har talt om i mange år. Peter Julius har arbejdet tæt sammen med kommuner og hospitaler siden Public Intelligence blev stiftet i 2007. Public Intelligence står blandt andet bag ”Plejehjem i eget hjem” og ”e-Distriktet”.

14.30-15.00      Besøg på messen