Vil du inspireres til til at bruge teknologier i din undervisning?

Teknologiforståelse

I videnscentrene har vi i efteråret to kurser, hvor du som underviser, får mulighed for at styrke dine kompetencer i at inddrage teknologier i din undervisning.

Formålet med kurset Kompetenceudvikling i teknologiforståelse, er at du som underviser får kendskab, viden og kompetencer til at kunne afholde Teknologiforståelse del 1 og 2.

Selvom I ikke har dette valgfag på din skole, kan du sagtens deltage, da du bliver inspireret til, hvordan du didaktisk kan anvende teknologier i din undervisning.