Studiebesøg til Holland

Holland plejer at være med på beatet, når det gælder velfærdsteknologi og nytænkning. Vores to videnscenter-koordinatorer fra SOSU midt – og Vestjylland Mathias og Daniel, har derfor været en tur i Amsterdam for at undersøge og lade sig inspirere af, hvordan velfærdsteknologier anvendes både i praksis og i undervisningen.

Videnscenterkoordinatorer fra SOSU midt- og Vestjylland på studietur

De besøgte tre forskellige steder. Et kommunalt plejehjem, ROC van Amsterdam (SOSU skole) og Hogeweg (et innovativt og specialiseret demensplejehjem indrettet som en lille by).

De vil her fortælle lidt om deres tur

Besøg på 3 forskellige steder i Holland

På det kommunale plejehjem fik vi en gennemgang af stedets velfærdsteknologier, argumenterne for de valgte teknologier, deres erfaringer med dem og borgernes respons på teknologierne. Vores oplevelse var, at de var meget opmærksomme på at bruge velfærdsteknologi i forhold til at imødekomme borgernes behov. De blev ofte anvendt til at bibeholde borgerens ressourcer, trods at man nu var på plejehjem.

På skolen fik vi en gennemgang af skolens teknologier og erfaringer med brug i undervisningen samt gennemgang af hvilke krav der er fra deres ministerie samt deres løsning til samme. Skolen vi besøgte, var dog ikke så opmærksomme på at anvende velfærdsteknologi i undervisningen. De havde dog et øget fokus på robotteknologi og var begyndt at anvende en socialrobot.

På Hogewey, fik vi en snak med både elever og personale om stedet, samt deres integration af teknologierne. Hogewey, med deres indretning, har ikke behov for at bruge teknologi til at tilpasse stimuli. Det blev løst med indretningen af byen, hvor borgeren selv kunne tilpasse sig igennem dagen. I indretningen var indtænkt købmand, pub, restaurant, frisør, fysioterapi, teater og naturlige samlingsområder.
Dette passer godt sammen med det mantra vi blev præsenteret for: Teknologierne kan ikke stå alene men kan understøtte den enkeltes situation .

Praksis var meget opmærksomme på brugen af teknologi til at imødekomme borgeren ud fra den enkeltes behov. Vi oplevede, at det kommunale plejehjem anvendte teknologierne i større udstrækning end Hogewey, for herigennem, at kunne give borgerne mere stimuli ud fra de rammer, de havde til rådighed.

Hvor vi i Danmark kan blive mødt med intentionen om at anvende velfærdsteknologi i praksis møder mange dog en stopklods grundet økonomi. Teknologierne herhjemme ses mere på skolen end i praksis, hvor vi ser en tendens til det modsatte i Holland.

Hvis du er interesserede i at høre mere, kan du kontakte videnscenter koordinatorer Daniel Larsen eller Mathias Leed