Erfaringer og potentiale med virtual reality på sundhedsområdet

Videnscenter for Velfærdsteknologi på SOSU Østjylland har planlagt et VR-arrangement, i samarbejde med Danish Life Science Cluster:

Den 15.9 er der lagt op til en spændende dag på SOSU Østjylland i Aarhus hvor temaet er VR. Kender vi hele potentialet for virtual reality? Mange vil sige, at det er et umodent domæne med få erfaringer på sundhedsområdet. Men er det nu også det? Vær med når virksomheder med VR-løsninger og Danish Life Science Cluster inviterer til dialog med kommuner, regioner og vidensinstitutioner.