Videnscentret deltog på Folkemødet på Bornholm

Videnscentret havde en stand hvor forskellige teknologier blev vist frem og der var mulighed for, selv at afprøve teknologierne.

I samarbejde med FOA havde Videnscenter for Velfærdsteknologi en stand på Folkemødet. Her havde alle besøgende mulighed for at se forskellige teknologier og få en snak om brug af velfærdsteknologi indenfor det pædagogiske- og sundheds/omsorgsområdet.

Igennem hele Folkemødet var der stor interesse for at se, prøve og ikke mindst drøfte fordele, ulemper, etik, fordomme, varme hænder, arbejdsmiljø mm i forhold til implementering af velfærdsteknologier i arbejdet.

Vi havde både borgerrettet teknologier, simulations teknologier og læringsteknologier med, så vi fik mange gode dialoger omkring, hvordan vi arbejder med læring på social- og sundhedsskolerne.