Grøn omstilling og bæredygtighed i en SOSU-faglig kontekst

I maj 2022 kunne Videnscenter for Velfærdsteknologi byde velkommen til Caroline Christensen og Christian Greve, der har base i henholdsvis Vest- og Østdanmark. Begge er ansatte som bæredygtighedskonsulenter og får til opgave at arbejde med bæredygtighed, verdensmål og grøn omstilling for alle landets SOSU-skoler de næste 2½ år.

Her kan du læse deres første tanker herom.

I Videnscenter for Velfærdsteknologi ser vi frem til at arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed i samarbejde med bl.a. landets Social- og Sundhedsskoler, eksterne aktører og samarbejdspartnere, kommuner, arbejdsgivere og velfærdteknologiske producenter.

Hvem er vi?

Caroline er ansat i Vestdanmark på værtsskolen SOSU Nord i Aalborg. Caroline er 30 år og er uddannet cand.mag. i historie og geografi ved Aalborg Universitet. Hun kommer fra en stilling ved Aalborg Kommune, hvor hun har været med til at løbe et nyt klimatiltag, Klimaalliancen Aalborg, i gang. Tidligere har Caroline arbejdet med kommunikation, netværksdannelse og symbioser indenfor grøn omstilling og bæredygtighed ved en tidligere energiklynge samt Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, hvor fokus særligt har været at få nordjyske virksomheder til at arbejde med deres klimaaftryk samt bæredygtig udvikling.

Christian er 36 år og er uddannet cand.soc. i samfundsfag ved Aarhus Universitet og bor på Østerbro i København, hvortil han sidder i Brøndby, SOSU H – værtsskolen i Østdanmark. Christian er forhenværende lektor i samfundsfag og dansk og har en pædagogisk didaktisk baggrund som gymnasielærer og merkantil eux- og eud-undervise og har arbejdet med Undervisningsministeriet ifm. EOP’en; indtil han de sidste par år har arbejdet som konsulent og vikarierende afdelingsleder i uddannelsesregi, hvor han bl.a. har projektledet en større dansk erhvervs- og gymnasieskole til at blive en UNESCO verdensmålsskole.

Vi glæder os begge til de kommende år, og vi ser frem til at møde mange af jer rundt omkring i landet.

Grøn omstilling og bæredygtighed – hvorfor og hvordan?

Landets ni videnscentre for erhvervsuddannelser modtog tilsammen 54 millioner kr. i forbindelse med finanslovsaftalen 2021 med det formål at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb og materialer samt kompetenceudvikle elever og undervisere inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Læs mere om puljen her

I Videnscentret er vores fokus at udvikle en strategi for bæredygtighed og grøn omstilling herunder udarbejde, implementere og forankre bæredygtighed i SOSU-skolerne.

Som en del af strategien er vi i gang med at undersøge og planlægge en række aktiviteter målrettet både undervisere og elever.

Vi kan bl.a. allerede nu løfte sløret for, at sidst på året afholder vi en heldagsworkshop for alle 14 SOSU-skoler. Dagen er målrettet eleverne, hvor idéen er at underviserne er ”på lige fod med eleverne”.
Dagen vil være en hybrid mellem virtuelle oplæg, som man kan koble sig på – og lokale begivenheder på ens skole.

Workshoppen skal ses i en bæredygtighedsorienteret kontekst med henblik på at fremme elevernes nysgerrighed, kompetencer og være med til at skabe fremtidens forandringsagenter. Vi glæder os til at fortælle mere om dagen.

Ikke alle starter inde, men alle skal på banen

I løbet af 2022 og 2023 kommer Caroline og Christian til at tage rundt på alle skolerne i landet med det formål at lave en kortlægning af bæredygtige tiltag på landets SOSU-skoler. Her er idéen at få bragt både videnscenterkoordinatorer, ambassadører, ledelse, undervisere og elever på banen, så alle har muligheden for at være med til at skabe en bæredygtig udvikling.

I 2024 er forventningen, at der på en række skoler er søsat en række processer, som udvikler og implementerer bæredygtighed. Det kan både være i den daglige drift i samarbejde med stabsfunktioner, men naturligvis – og fortrinsvis – med fokus på kompetenceløft, undervisningsudvikling og elevernes læringsudbytte.

Tag fat i os – vi er sat i verden til at assistere

Arbejder du med bæredygtighed på din skole, har du idéer til hvordan det kan bringes i spil eller er du nysgerrig på arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling, er du mere end velkommen til at kontakte Caroline eller Christian. De vil rigtig gerne høre dine tanker eller ønsker.

 

Caroline kan kontaktes på carh@sosunord.dk og Christian kan kontaktes på cgr@sosuh.dk.