Inspiration til undervisning i innovation

Innovation er kommet på skemaet på mange Social- og Sundhedsskoler. Videnscentret har udviklet inspirations materiale til brug i undervisning

Innovation på skemaet

At få nye ideer, være kreativ, omsætte tidligere praksis i nye og anderledes sammenhænge er kompetencer der efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.

På landets Social- og Sundhedsskoler arbejdes det med innovationsprocesser hos eleverne igennem forskellige temaer og valgfag.

Inspiration til tilrettelæggelsen af undervisningen

Videnscentret har produceret 5 film som innovationscases. De er klar til at blive brugt i undervisningen. Vi har  besøgt forskellige mindre og nyopstartet virksomheder, der fortæller om deres produktudvikling og færdige produkt. I de forskellige præsentationen lægges der op til, at det enkelte produkt kan videreudvikles og det er her social- og sundhedseleverne kommer i spil.

Formålet med disse innovationscases er at eleverne ud fra et reelt og konkret produkt får mulighed for at nytænke/videreudvikle et allerede eksisterende produkt. Dette kan være med til at motivere eleverne i hele innovationsprocessen da den bygger på virkelige produkter og ikke kun løse ideer.

Alle vores innovationscases kan ses på vores YouTube kanal

Har du ideer til nye innovationscases er du velkommen til at kontakte velfærdsteknologisk konsulent Lars Jørgensen