Kan VR bruges i Førstehjælps undervisning?

På SOSU Østjylland arbejder videnscenterkoordinatorerne Rikke Krogsgaard og Lisa Møller Jacobsen med at implementer VR i førstehjælpsundervisningen

 

På SOSU-Østjylland har man valgt VR-teknologi som et fokusområde. Derfor arbejder koordinatorerne Rikke Krogsgaard og Lisa Møller Jacobsen med at få et overblik over VR og ikke mindst de mange muligheder der findes. I den forbindelse, har de afprøvet EVRT (Emergency Virtual Reality Training) First Aid.

Programmet giver mulighed for at vedligeholde færdigheder, hvis man pludselig står i en situation hvor handlekraft, beslutningsduelighed og mental parathed er livreddende.  VR-brillerne kan anvendes sammen med Little Anne og en app.

På SOSU-Østjylland arbejdes der på at få scenariet implementeret som afslutning på deres førstehjælpskursus.

Hvis du gerne vil høre mere, kan du kontakte Videnscenter koordinator Lisa Møller Jacobsen og Rikke Krogsgaard

I nedenstående video, demonstreres hvorledes arbejdet foregår: