Besøg af demensnøglepersoner fra Gildhøjhjemmet i Brøndby

Vi har haft besøg af demensnøglepersoner fra Gildhøjhjemmet i Brøndby

Der blev udvekslet erfaringer og afprøvet teknologier, da demensnøglepersonerne var på besøg. Vi startede i vores Snoezelrum, hvor vi ud fra arbejdet med borgere med demenssygdomme, afprøvede forskellige sansestimulerende hjælpemidler og teknologier. Derefter var vi rundt i praksis labs og der blev introduceret til, hvordan eleverne arbejder med udvikling af deres faglige kompetencer. Besøget sluttede af med præsentation, afprøvning og sparring omkring forskellige velfærdsteknologiske hjælpemidler.