Videnscentret på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole samarbejder med DigiRehab om udarbejdelse af undervisningsmateriale

Social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever skal undervises i brug af digital træningsplatform når de er under uddannelse.

Ressourcerne i hjemmeplejen, er ofte svære at at få til slå til, i forhold til behovet. I mange kommuner, inddrages forskellige velfærdsteknologier og digitale løsninger i plejen på ældreområdet.

I Bornholms Regionskommune er en digital træningsplatform fra firmaet DigiRehab blevet implementeret, og i løbet af 2022, vil videnscentret på Bornholm, indgå et samarbejde med DigiRehab, om udvikling af et undervisningsmateriale til eleverne mens de er under uddannelse.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dette, kan du kontakte videnscenter koordinator på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Rikke Klausen

 

Skriv en kommentar