Træningsbaner for FGU elever

Spændende projekt skal være med til, at støtte op om unge menneskers vej ind i en SOSU- og PAU uddannelse.

Videnscenter for Velfærdsteknologi er i samarbejde med ZBC Køge med i et projekt, der skal fokusere på, at sikre kædeansvar mellem fagprofessionelle på tværs af institutioner og sektorer, med særligt øje for de unge, der er i overgang fra forberedende grunduddannelse (FGU) til ungdomsuddannelse.

En del af projektet er at af lave træningsbaner for unge på FGU.

Træningsbaner fra FGU til ungdomsuddannelse, er et forsøg på at give FGU eleverne et bedre kendskab til de forskellige ungdomsuddannelser i Campus Køge, og dermed et bedre udgangspunkt for at vælge og gennemføre den valgte ungdomsuddannelse.

Videnscenteret skal lave træningsbaner

Videnscenter for Velfærdsteknologi vil lave forløb, hvor der udarbejdes en træningsbane til FGU eleverne. På træningsbanen arbejder eleverne med de temaer, som er relevante for optagelse på SOSU- og PAU uddannelserne.

Målet er, at eleverne skal have en positiv oplevelse af at ” gå i skole” på en SOSU skole og undervisningen skal være praksisorienteret og eksperimenterende.

Velfærdsteknologi skal indgå som en naturlig del af træningsbanen, således at eleverne får erfaringer med, at arbejde med rette velfærdteknologier og læringsteknologier.

 

Skriv en kommentar