Videnscenter for Velfærdsteknologi er nyt medlem af CareNet

CareNet har skrevet en artikel til om Videnscentret, som du har mulighed for at læse her:

Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark, SOSU H er nyt medlem af CareNet

15. september 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

CareNet byder velkommen til Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark, SOSU H. En vidensinstitution, der fungerer som bindeled, og samler og formidler viden om velfærdsteknologi mellem virksomheder og offentlige parter samt på SOSU-skolernes erhvervsuddannelser.

Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark, SOSU H er nyt medlem af CareNet. Et medlemskab, de håber, kan være med til at skabe tættere dialog med en række af CareNet’s medlemmer.

CareNet har taget en snak med Maj Britt Weidinger, videnscenterchef hos Videnscenter for Velfærdsteknologi/ Østdanmark, en del af SOSU-skolerne i Danmark (Fremover benævnt ved VTOE).

– Hos VTOE arbejder vi blandt andet på at skabe samarbejder mellem virksomheder, sundhedssektoren og uddannelsesinstitutioner. Vi udvikler innovative undervisningsforløb, så kommende SOSU-elever bliver gearet til den velfærdsteknologiske hverdag, der efterspørges på et digitalt arbejdsmarked, fortæller hun.

SOSU-skolernes videnscenter

Udover at være bindeled mellem det offentlige og private virksomheder er en af VTOE’s største opgaver, at sætte fokus på velfærdsteknologi i undervisningen på SOSU-skolernes erhvervsuddannelser.

– Vores opgave er at øge elever på erhvervsuddannelsernes kendskab til – og dermed håndtering af – den teknologiske udvikling. Give dem et fundament af teknologisk viden og forståelse, som taler ind i den fremtid, vi er på vej imod, forklarer Maj Britt Weidinger og fortsætter:

– Vi udvikler blandt andet undervisningsmaterialer inden for velfærdsteknologiske løsninger og samarbejder med virksomheder og kommuner om, hvilke teknologier, der er på marked. Vores elever undervises i innovation, hvor fokus er på teknologier, videnscentret enten har indkøbt, eller som virksomheder præsenterer for vores elever, og på den måde går i dialog om.

VTOE er finansieret af undervisningsministeriet og skal blandt andet tiltrække flere unge til SOSU-uddannelserne og opkvalificere elevernes forståelse og arbejde med velfærdsteknologi, så de opnår de kvalifikationer, der skal til for at arbejde med fremtidige digitale og velfærdsteknologiske løsninger.

– Vores arbejde på erhvervsuddannelserne skal være med til at løse de opgaver, der hænger sammen med den ’mangel på varme hænder’-problematik, som vi ser ind i. Det gør vi blandt andet ved at invitere DTU-studerende ind til præsentation af teknologier og fremlæggelser, som efterfølgende får feedback fra vores elever med praktisk erfaring, forklarer Maj Britt Weidinger og fortsætter:

– Vi vil også give eleverne kompetencer til at agere fremtidens velfærdshelte, hvor de bliver i stand til at være kritisk tænkende, kunne samarbejde, kommuniker og være kreative, når der skal implementeres ny teknologi.

VTOE drives af SOSU H i samarbejde med alle landets SOSU-skoler, som alle udbyder uddannelserne til SOSU-hjælper, SOSU-assistent og pædagogisk assistent. Derudover er videnscentrene i øst og vest indgået i et tæt samarbejde, og har i fællesskab indgået partnerskab med alle landets SOSU-skoler.

VTOE samarbejder ydermere med virksomheder, kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner for at kunne tilbyde SOSU-elever den bedste uddannelse inden for velfærdsteknologi og digitale løsninger. Teknologier som de vil opleve på deres kommende arbejdspladser.

Under overskriften ’Mennesker, Velfærd og Teknologi’ arbejder VTOE målrettet med pædagogik og digitale muligheder, SOSU-kompetencer og implementering i praksis.

Ser frem til samarbejdet med CareNet

Maj Britt Weidinger fortæller, at VTOE’s indmeldelse i CareNet sker med henblik på at blive en del af et større netværk inden for det velfærdsteknologiske område.

– Jeg håber, at indmeldelsen i CareNets brede netværk af aktører, producenter og aftagere kan være med til at skabe tættere dialog med en række af CareNet’s medlemmer og gøre os mere synlige på det velfærdsteknologiske område. Vi lever af det tætte samarbejde med virksomheder, og her ser jeg CareNet’s netværk som en god facilitator for den første kontakt og for fremtidige formelle samarbejder, siger Maj Britt Weidinger og fortsætter:

– Derudover glæder jeg mig til at deltage aktivt i en masse CareNet-Temadage, hvor noget af den viden og de kompetencer vi har, kan bringes i spil.

Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz, byder Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark, SOSU H velkommen og glæder sig til samarbejdet.

– Det er rigtig positivt, at vi nu kan byde Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark velkommen i CareNet. Netop netværk, synlighed og vores samarbejde med producenter og leverandører på tværs af Danmark er centrale omdrejningspunkter for CareNets mangeårige historie, og jeg vil glæde mig til at aktivere netværket for VTOE – og omvendt, fortæller han og fortsætter:

– Videncentrene for Velfærdsteknologi repræsenterer stor viden, ikke mindst i forhold til parametre som videnstilegnelse og uddannelsesperspektivet over for fremtidens sundhedsprofessionelle, og det skal vi oplagt tappe ind i. Jeg glæder mig til denne nye forbindelse til sosu-området og erhvervsuddannelserne. Der er tale om et ægte fagligt fyrtårn, som nu er med i CareNet, slutter Anders Lyck Fogh-Schultz.

Husk

At CareNet – i samarbejde med netop Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark, SOSU H og Køge Kommune – inviterer indenfor til en faglig temadag om nænsom pleje af sårbare borgere med velfærdsteknologi.

På temadagen zoomer vi ind på løsninger, som understøtter den plejekrævende hverdag – herunder tryksårs- og faldforebyggelse, forflytning, døgn- og søvnrytme, livskvalitet, sansestimulering, sensorbaseret personcentreret omsorg samt digitalt og visuelt tilsyn.

Temadagen afholdes den 26. oktober 2021 fra kl. 09.00 – 16.00 i Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark – SOSU H’s lokaler på Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby.

Skriv en kommentar