Torsdag den 19. august afholdte vi en spændende dag med VR som omdrejningspunkt. Dagen bød på forskning indenfor området, refleksioner og erfaringer med brug af VR i undervisningen. Derudover fik deltagerne mulighed for, selv at skabe et virtuelt undervisningsrum.

SOSU H i Brøndby lagde hus til, da Videnscentret afholdte MasterClass om brug af VR i undervisningssektoren.

Udvikling af SundSim platform

Ege Jesperson fra AATE VR introducerede til SundSim platformen, som har fokus på simulationstræning og opkvalificering af sundhedspersonalet, studerende og SOSU-elever. Herunder kom Ege med mange gode refleksioner omkring hvordan man skaber en god og brugervenlig læringsoplevelse til sundhedsfagligt personale.

 

Forskning om brug af VR i undervisningen

Vibe Aakrog fra AU har i mange år forsket indenfor erhvervsuddannelserne og hun præsenterede hvordan man kan arbejde med refleksion ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv, når der anvendes VR. Hun er mener at der skal arbejdes med både det organisatoriske- og produktmæssige indhold for at skabe forudsætninger for refleksion.

 

Konkrete eksempler på hvorledes VR implementeres i undervisningen

Kian Hald og Rikke Krogsgaard fra SOSU Østjylland, præsenterede hvorledes SundSIM VR er blevet integreret som en fast del af  læringsmiljøet i faget somatisk sygepleje på deres skole. De kom ind på didaktiske overvejelser og erfaringer med anvendelsen af VR som et læringsredskab, tilrettelagt i en simulation-forståelsesramme (briefing, scenarie og debriefing) med henblik på at fremme elevernes refleksion. Fokus på koblingen mellem læringssituation og anvendelsessituation i undervisningen, med det sigte at øge praksisnærhed og transfer hos eleverne.

Kreativ workshop ”design dit eget læringsmiljø i VR”

Dagen sluttede af med en kreativ workshop hvor deltagerne fik mulighed for at gå i dybden med udvikling af en VR-træningsplatform; fra idéudvikling, dialog og visualisering til konkret design og produktion af et VR læringsmiljø med de nyeste VR-briller.

 

Næste MasterClass er den 6. oktober hvor temaet er Implementering af velfærdsteknologi. Der venter en spændende dag, faciliteret af  Nikolaj Suhr, der er ledelses- og organisationskonsulent og arbejder ved UCN.  Læs mere om programmet og tilmed dig her

Skriv en kommentar