Nyt valgfag: Teknologiforståelse

Hvordan kan vi som social- og sundhedsskole være med til at give vores elever en digital dannelse, således at de er bedre rustet til at forholde sig til den teknologiske udvikling og se muligheder i digitale løsninger?

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest har i samarbejde med forlaget Ipraxis, udviklet og udgivet et gratis undervisningsmateriale, som giver mulighed for at styrke og udvikle elevernes digitale kompetencer.

Undervisningsmaterialet består af to selvstændige valgfagsuger:

 

Teknologiforståelse 1: Digital myndiggørelse

Eleverne arbejder bl.a. med cybersikkerhed, etik, love og regler i forbindelse med data samt analyse af velfærdsteknologi og digitale artefakter

 

Teknologiforståelse 2: Erhvervsrettet digital udvikling og teknologisk handleevne og computationel tankegang

Eleverne arbejder med innovative metoder, innovation- og designprocesser. Derudover arbejdes der med at omsætte problemløsninger til algoritmer.

 

De 2 valgfagsuger er selvstændige uger og de enkelte læringselementer i valgfagets første uge, kan med fordel implementeres i eksisterende temaer på uddannelserne.

Videnscentret for velfærdsteknologi støtter gerne op i forhold til at implementere valgfaget eller dele af valgfaget. Kontakt os endelig, hvis I har hold og undervisere der synes det er sjovt at prøve noget nyt, så vi i fællesskab kan sammensætte et forløb eller enkelte elementer.

 

Introkurser for undervisere

Der afholdes kurser for undervisere i valgfaget Teknologiforståelse den 30.8-1.9.2021 og igen den 1.-3.11.2021

Skriv en kommentar