Simulation i undervisningen - SOSU SUN

Få ny inspiration til at arbejde med simulation i undervisningen.

Endeligt program for dagen er på plads – du kan stadig nå at tilmelde dig!

Skriv en kommentar