Videnscentret og Learning Lab er én enhed

Videnscenter for Velfærdsteknologi og Learning Lab er fra 1. januar 2021 én enhed. Både Videnscentret og Learning Lab er en kapacitet for SOSU H og hele sektoren - sammen kan vi blive endnu bedre.

Videnscentrets opgaver er, at tiltrække flere unge til uddannelserne og kvalificere de elever vi har til en digital og velfærdsteknologisk hverdag. Learning Lab har mange års erfaring med praksisnær undervisning og har gjort sig mange gode erfaringer med at arbejde praksisorienteret internt på SOSU H.

 

Sammen kan vi blive endnu bedre til, at

  • Styrke elevernes handlekompetencer
  • Skabe sammenhæng mellem skole og praktik
  • Forebygge praksischok
  • Fastholde elever i uddannelsen

 

Den viden vil vi gerne implementere i Videnscentret ved, at

  • Øge belægningsgraden af Learning Lab fx til folkeskoler, interesseorganisationer, kommuner, andre uddannelsesinstitutioner og ved Åbent Hus arrangementer
  • Have fokus på at implementere ny viden helt ind i klasserummet. Det kan blandt andet være Virtual Reality, APP udvikling, online pop-up og ensartethed for simulationstræning

 

Learning lab i Herlev og Brøndby

Selv om navnet skifter fra Learning Lab til Videnscenter for Velfærdsteknologi vil det stadig være muligt at blive inspireret til den praksisnære og eksperimenterende tilgange til læring af dygtige Velfærdsteknologiske Konsulenter. De vil fortsat have hænderne nede i velfærdsteknologien og indgå i dialog med undervisere og elever om praksis træning.

 

Kontaktoplysninger

Kontakt os ved at skrive til videnscenter@sosuh.dk eller direkte kontakt os på:

 

Griet de Place Jeanne Juul Jensen Käthe Ivarsson Mikkel Gram Hansen Lars Jørgensen
gdp@sosuh.dk jej@sosuh.dk kiv@sosuh.dk mgh@sosuh.dk laj@sosuh.dk
4138 0754 2835 9121 4138 0801 2510 3790 5164 3668

 

Skriv en kommentar