SOSU SUN simulationsbaseret undervisning

Grundet udviklingen af corona-situationen og uvisheden om situationen i Danmark i begyndelsen af 2021, så bliver det planlagte møde i marts til et online netværksmøde

Simulationsbaseret undervisning

Online konference

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 12.00 – 16.00

Tilmelding er via dette link

Emner på mødet/pre-agenda (med forbehold for ændringer)

  • De 6 standarder som beskriver introduktion og forberedelse til, gennemførelse og evaluering af, simulationsbaseret undervisning
  • Talent i simulation – indlæg om at være kursist på Cames
  • Kompetenceudvikling på SOSU Nord
  • Hvordan kan jeg blive en bedre facilitator? Workshop
  • Et landsdækkende simulationsprojekt; Videnscenter for Velfærdsteknologi i samarbejde med praksis
  • COVID-19 udfordringer – set ud fra nutidens restriktioner. Hvad kan vi gøre/hvad gjorde vi i forhold til simulationsundervisningen. Netværk om de gode ideer.

Vi håber på, at du har tid og lyst til at afsætte eftermiddagen. Hvis det er muligt, så sid sammen med kolleger under mødet.

Skriv en kommentar