Forskningsprojekt om VR

Videnscentret har haft et ben med i Anne Hammer Thamdrups spændende Masterafhandling i Ledelse og organisationsudvikling, omkring "Reflektions- og læringsmuligheder ved anvendelse af Virtual Reality i undervisningen"

Anne Hammer Thamdrup har stået bag en Masterafhandlingen om “Læringsmulighederne med anvendelse af Virtual reality på social- og sundhedsassistentuddannelsen”. Afhandlingen beskæftiger sig desuden med, “Hvordan underviseren kan skabe refleksionsprocesser hos eleverne, der understøtter sammenhængen mellem det virtuelle undervisningsforløb og elevernes psykiatriske praktik”.

Det er Videnscentrets VR scenarier, der er taget udgangspunkt i. Informanterne er bl.a. udvalgt efter de Social- og sundhedsskoler, der anvender VR film udviklet af Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst

Selve opgaven kan læses herunder samt på her på Portalen under Videns- og forskningsrapporter

 

 

Skriv en kommentar