Masterclass om Digital Modenhed modul 1

Masterclass om Digital Modenhed modul 1 gav interessant viden og nye aspekter af det digitale informationsflow

Masterclass i Digital Modenhed, der blev afholdt 28. marts, var en meget interessant og givende dag. Jacob Brøndum Pedersen fra Center for Digital Dannelse tog udgangspunkt i en dagligdag, der bliver mere og mere digitaliseret – med de krav til opmærksomhed og en fornuftig og moden kritisk sans i forhold information, som det stiller.

De 30 deltagere fik gode værktøjer med hjem i deres organisationer, og vi fik nok alle åbnet øjnene for nogle aspekter, vi ikke havde taget højde for. Vi arbejdede med modenhedsbarometret, der er en model der skaber overblik og kortlægger den nuværende digitale modenhed. Den kan bruges til at identificere styrker og svaghed i organisationen. Barometeret kan opdeles i ledelse, underviser og elev niveau. Med baggrund i modenhedsbarometeret opretter vi et roadmap, som er en konkret oversigt over organisationens digitale modenhed.

Vi glæder os allerede til Masterclass modul 2 den 26. september, hvor Jacob Brøndum Pedersen tager tråden op om organisationens digitale modenhed.

Jacob fortæller levende om de nødvendige kulturteknikker
Jacob fortæller levende om digital modenhed

Skriv en kommentar