Sammen med gode kræfter har vi kastet os ind i et projekt, der skal være med til at gøre tømreruddannelsen mere bæredygtig og klimavenlig.

De næste tre år skal projektet VIGOT (Vidensbaseret Grøn Omstilling af Tømreruddannelsen) accelerere den grønne omstilling i byggeriet. Kontakt Andreas Riebeling Rasmussen, her fra videnscenteret, hvis du vil høre mere.