Om Videnscenteret

Hvad er Videnscenter for Håndværk - Design & Arkitektur?

Videnscenteret er et af 10 nationale videnscentre, der alle skal udvikle og formidle viden om et specifikt erhvervsuddannelsesområde. NEXT Uddannelse København, Herningsholm og Mercantec er sammen om Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur med NEXT som værtsskole.

Formålet med centeret er at:

  • Synligøre bredde og dybde i udvalgte (klassiske) håndværksfag over for omverdenen – og dermed øge fagenes og erhvervsuddannelsernes prestige i omverdenen
  • Udvikle og afprøve nye former for tværfaglige forløb og tværfagligt samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder
  • Udvikle og formidle nye digitale undervisningsforløb og digitale læringsformer inden for videncenterets fag og uddannelser
  • Dele erfaringer og formidle viden til øvrige erhvervsskoler og omverdenen

Formålet eksekveres gennem fire indsatsområder:

1. Innovationsworkshops

Årlige Innovationsworkshops for erhvervsskoleelever i samarbejde med designere, virksomheder, vidensinstitutioner med flere.

2.  Digitale læringsformer

Udvikling og formidling af nye digitale læringsformer inden for klassiske håndværksfag.

3. 3DPrint

Research af potentiale inden for design og produktion i klassiske håndværksfag.

4. Kurser i håndværksteknologier

Udvikling og formidling af kurser og efteruddannelse i klassiske og nye håndværksteknologier.

Uddannelserne

Centeret har fokus på følgende uddannelser:

Guld- og sølvsmed

Industritekniker

Murer

Snedker

Struktør

Teknisk Designer

Tømrer

Værktøjsmager

Samarbejdsskoler

De otte uddannelser er relativt store uddannelser – hvoraf seks udbydes fra 10 – 30 forskellige steder i landet.

Derfor er der indgået samarbejdsaftaler med ni andre erhvervsskoler

CELF

EUC Nord

HANSENBERG

Herningsholm Erhvervsskole

Roskilde Tekniske Skole

Syddansk Erhvervsskole

TEC

Tradium

AARHUS TECH