LCA af Videnscenterets ungdomsbolig, opført i forbindelse med UIA2023 (Arkitekthovedstaden)

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur har udført en fritstående ungdomsbolig, hvor hovedformålet med opgaven har været at udforske og vælge løsninger med en bæredygtig profil. 

Dogmerne for projektet er: 

  • Lille bolig med høj funktionalitet 
  • Lav klimapåvirkning 
  • Biogene materialer 
  • Mulighed for genanvendelse ved endt levetid. 

Ud fra dogmerne er der blevet opført en 25,5 m2 ungdomsbolig, som Arkitema har regnet klimaaftryk af igennem LCA-beregninger. 

Download hele rapporten med beregninger og resultater her: LCA af Videnscenter’s ungdomsbolig