Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

14 timer 00 minutter

Uddannelse

Træfagenes byggeuddannelse

Håndværk – Design & Arkitektur

Lærlingene på GF2 lærer i dette element at tænke bæredygtige løsninger ind i deres TinyHouse-projekt

Beskrivelse

– Elevopgave Bæredygtighed i Tiny House[441]
– Lærerintroduktion Bæredygtighed Videnscenter præsentation

at give eleverne indblik og kendskab til dimensionering af bygningsdele i forhold til U-værdier i byggeri og i forlængelse af det redegøre for materiale valg ud fra et CO2-mæsigt perspektiv ved at anvende Materialepyrtamiden.dk som et digitalt regneværktøj. Opgaven giver eleverne konkrete færdigheder til at måle og redegøre for korrekt udformning af byggeri og indblik i de fordele og ulemper der kan være ved forskellige materialevalg. Opgaven kan danne baggrund for at diskutere holdninger men også dilemmaer vil vise sig når der opstår pladsmangel og der kan diskuteres kompromiser og værdier.
I praktik lægges der op til en opgave med at tænke i ”Design For Adskillelse” der er fremtidens nøgle til bedre udnyttelse af ressourcer med henblik på genbrug og genanvendelse.

Video om bæredygtighed i TinyHouse-projektet kan ses her:

Playliste med fire instruktionsvideoer til bæredygtighedsforløbet, som kan ses af både lærer og elever, og kan anvendes direkte i undervisningen ligger her:

Læringsmål

  • At give indsigt og kendskab til sproget omkring bæredygtighed og give et målbart kompas til at styre igennem jeres hverdag i forhold til bæredygtighed, inden for materialer og byggeteknik.
Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.