Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Træfagenes byggeuddannelse

Håndværk – Design & Arkitektur

Center for Ungdomsforskning (CEFU) har evalueret lærere og elevers erfaringer med forsøg med instruktionsfilm på tømrergrundforløbets anden del (GF2). Hent rapporten her:

Beskrivelse

Videncenter for Håndværk, Design og Arkitektur har i samarbejde med it-virksomheden Microlearn og tømrerfaglærere fra tre store erhvervsskoler, Next, Mercantec og Tech College Aalborg, udviklet 28 korte instruktionsfilm til brug i undervisningen på tømrergrundforløbets anden del (GF2).

De 28 instruktionsfilm har dannet udgangspunkt for tømrerfaglærernes forsøgsarbejde med at implementere filmene i undervisningen på de tre forsøgsskoler på i alt seks forskellige GF2-hold fra januar til juni 2019.

I alt 13 lærere og næsten 200 elever har deltaget i forsøget. Baggrunden for forsøget er, at Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur ønsker at udvikle og formidle ny viden inden for digitaliseret læring og undervisning.

Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet (AAU), har stået for evalueringen af de tre skolers forsøgsarbejde med implementeringen af instruktionsfilmene i undervisningen på tømrergrundsforløbets
anden del.

I denne rapport præsenterer vi resultaterne af evalueringen af dette forsøgsarbejde. Evalueringen baserer sig på en empirisk undersøgelse af elevernes og lærernes oplevelser og erfaringer med at bruge instruktionsfilmene i uddannelsen.

Den empiriske undersøgelse består af to spørgeskemaundersøgelser:
Én blandt de deltagende elever og én blandt de deltagende lærere, kvalitative interviews med i alt syv lærere og 20 elever, samt observation af undervisning på de tre erhvervsskoler.

Læringsmål

  • At dele erfaringer omkring brugen af læringsvideoer i undervisningen på tømrernes grundforløb 2 (GF2)
Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.