Introduktion: En guide til anvendelse af 3D-tegninger i undervisningen

Målgruppe

EUD GF2, Hovedforløb, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

15 minutter

Fagområde

Snedkeruddannelsen, herunder møbelsnedkeruddannelsen, Træfagenes Byggeuddannelse, Bygningssnedkeruddannelsen, Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen

Håndværk – Design & Arkitektur

3D-modellerne og de forskellige guides retter sig mod byggefagene, herunder tømrer-, snedker-, struktør- og murerfagene. Teknologien og værktøjerne kan dog let anvendes i andre uddannelsesområder.

Eksperter

Dette forløb er blevet downloadet af 14 brugere

Læringsmål

  • En guide til anvendelse af 3D-tegninger i undervisningen

Beskrivelse

Vi har anvendt SketchUp Pro som 3D design software pga. dets intuitive brugerflade og præsenterer Sketchup Viewer og pluginen Kubity Pro sammen med Kubity Go appen som enkle måder, at vise modeller på.
Hvis man arbejder i anden software med andre filtyper end SketchUp Pros .skp format filen importeres i SketchUp Pro. Hvis SketchUp Pro ikke umiddelbart kan importere filen, kan der i SketchUp Pros Extension Warehouse søges efter en plugin, der kan.
Guiden består af i alt 3 hovedele, 2 guides samt 9 praktiske eksempler på anvendelse:
1. Guide til SketchUp Viewer - hvordan 3D tegninger let gøres tilgængeligt for elever, kursister osv på diverse mobile platforme eller som integration i den lokale undervisningspakke.
2. En guide til installation samt opsætning af Kubity Pro.
3. 9 praktiske eksempler på brugen af teknologien, inden for de ovennævnte håndværksfag.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.